Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/10/2022 - 21/10/2022) tiếp tục chịu ảnh hưởng của các yếu tố như lo ngại nguồn cung giảm do việc cắt giảm sản lượng của OPEC.

Giá xăng dầu có diễn biến tăng, giảm đan xen, nhưng nhìn chung là tăng đối với xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa, giảm nhẹ với xăng RON92 và dầu mazut. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá ngày 11/10/2022 và ngày 21/10/2022 là: 94,830 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,595 USD/thùng, tương đương tăng 0,631% so với kỳ trước).

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn