Chủ tịch tỉnh, thứ trưởng có thể không được đi làm bằng xe biển xanh

Dailypress - Theo dự thảo, các thứ trưởng, chủ tịch tỉnh, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước sẽ không còn chế độ xe công đưa đón đến cơ quan hàng ngày...

Mỗi năm kinh phí vận hành xe công lên tới 12.800 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa có công văn số 2399 gửi các bộ ngành, các tỉnh, thành phố và các tập đoàn kinh tế nhà nước để xin ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. 

Theo dự thảo, các thứ trưởng, chủ tịch hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước sẽ không còn chế độ xe công đưa đón đến cơ quan hàng ngày.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 32 ngày 4/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước gồm 6 chương 24 điều. 

Theo đó, nhiều chức danh tại cấp bộ, địa phương và doanh nghiệp Nhà nước đang được bố trí xe công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác sẽ không còn được bố trí xe phục vụ. 

Thay vào đó là hình thức nhận khoán kinh phí bắt buộc hàng tháng và tự bố trí phương tiện đi làm. Đồng thời, khi đi công tác, những cán bộ này có thể được chọn hình thức bố trí xe sử dụng chung của đơn vị hoặc nhận kinh phí khoán theo hình thức tự nguyện.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất đối với chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên (thứ trưởng và tương đương, phó bí thư tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế Nhà nước) phải khoán bắt buộc sử dụng xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. 

Trường hợp đi công tác thì bố trí xe phục vụ công tác chung hoặc nhận khoán theo hình thức tự nguyện.

Bộ Tài chính đề xuất hai phương án khoán kinh phí.

Phương án 1: Đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập với mức 6,5 triệu đồng/tháng. Mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng, giảm trên 20%.

Phương án 2: Mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan, khoảng cách đi công tác. Đơn giá khoán là 16.000 đồng/km hoặc xác định trên cơ sở đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện công cộng tương đương trên thị trường tại địa phương.

Việc xác định đơn giá khoán cụ thể do bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương quyết định. Trường hợp cần thiết phải bố trí xe phục vụ đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại với các chức danh kể trên, Bộ Tài chính cũng đề xuất hai phương án.

Theo Bộ Tài chính, phương án 1 sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định; còn lại phương án 2, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh, chủ tịch hội đồng quản trị - chủ tịch hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước xem xét quyết định.

Khi đi công tác, các chức danh kể trên được bố trí xe phục vụ công tác chung hoặc nhận khoán kinh phí sử dụng xe, hoặc thuê xe dịch vụ.

Tại dự thảo này, Bộ Tài chính cũng đề xuất thay đổi tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng ôtô phục vụ công tác chung theo hướng giảm định mức sử dụng xe. 

Mục đích nhằm thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, phấn đấu đến năm 2020 giảm 30-50% số lượng ôtô công phục vụ công tác được trang bị cho các bộ ngành, địa phương hiện có trừ các địa bàn hải đảo, miền nói, vùng đặc biệt khó khăn.

Theo quy định hiện hành, chế độ khoán xe công được khuyến khích áp dụng và không phải quy định bắt buộc. 

Trước đó, 1/10/2016, Bộ Tài chính đã áp dụng chế độ bắt buộc khoán kinh phí sử dụng xe công với các chức danh Thứ tưởng và tương đương. Từ 1/1/2017, việc khoán kinh phí được thực hiện ở các doanh nghiệp nhà nước. 

Cụ thể, các thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Trần Xuân Hà, Trần Hữu Chi có khoảng cách di chuyển khoảng 15 km, 22 ngày làm việc, mức khoán là 9,9 triệu đồng/tháng. 

Các thứ trưởng Trần Văn Hiếu, Vũ Thị Mai có khoảng cách di chuyển 8 km, nên mức khoán là 5,3 triệu đồng. Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải có khoảng cách khoảng 6 km, mức khoán là gần 4 triệu đồng một tháng. Theo tính toán, tiền xe đưa đón cho 6 vị thứ trưởng là 44,2 triệu đồng một tháng. 

Báo cáo tài sản Nhà nước năm 2015 của Chính phủ cho biết, tổng số xe ôtô công của cả nước là 37.772 chiếc, với tổng nguyên giá gần 23.000 tỷ đồng

Theo VNEconomy
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: dailypress.com@gmail.com

Copyright 2014 © Dailypress. All rights reserved.
Trang thông tin điện tử tổng hợp Dailypress.
Ghi rõ nguồn Dailypress khi phát hành lại những thông tin này!
Trang thông tin Dailypress
Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh
Email: dailypress.com@gmail.com