SCG công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2018

Kết quả hoạt động của SCG trong quý 3/2018 và 9 tháng đầu năm 2018 cho thấy doanh thu tăng mạnh, tuy nhiên lợi nhuận giảm do chi phí nguyên vật liệu và năng lượng tăng, suy giảm thương mại toàn cầu và hao hụt tài sản.


Ông Roongrote Rangsiyopash - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc SCG

Ông Roongrote Rangsiyopash - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc SCG công bố kết quả hoạt động trước kiểm toán của Công ty trong quý 3/2018, với doanh thu bán hàng đạt 86.280 tỷ đồng (3.716 triệu USD), tăng 9% so với cùng kì năm trước và 2% so với quý trước nhờ sự tăng trưởng của tất cả các đơn vị kinh doanh. Trong khi đó, lợi nhuận trong kỳ đạt 6.671 tỷ đồng (287 triệu USD), giảm 20% so với cùng kì năm trước và 24% so với quý trước, nguyên nhân chủ yếu do giảm giá tài sản khoảng 1.176 tỷ đồng (51 triệu USD) dựa theo chuẩn mực kế toán hiện hành và do chi phí naphtha tăng mạnh bởi ảnh hưởng của giá dầu thế giới. Nếu không có giảm giá tài sản, lợi nhuận trong kỳ của SCG sẽ đạt 7.847 tỷ đồng (338 triệu USD).

Về kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2018, SCG đã ghi nhận đạt 257.520 tỷ đồng (11.238 triệu đô la Mỹ) từ doanh thu bán hàng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu của tất cả các đơn vị kinh doanh tăng đều. Lợi nhuận trong kỳ đạt 24.440 tỷ đồng (tức 1.067 triệu USD), giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do suy giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh hóa dầu và giảm giá trị tài sản trong quý 3. Bên cạnh đó, doanh thu xuất khẩu của SCG đạt 69.813 tỷ đồng (3.047 triệu đô la Mỹ), tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 27% doanh thu bán hàng hợp nhất của SCG.


Đối với hoạt động của SCG tại ASEAN (không bao gồm Thái Lan), doanh thu bán hàng trong quý 3/2018 ghi nhận mức tăng trưởng 15% so với cùng kì năm trước, đạt tới 21.760 tỉ VND (tương đương 937 triệu USD), chiếm 25% tổng doanh thu bán hàng của SCG. Doanh thu này bao gồm hoạt động kinh doanh tại thị trường trong nước của các quốc gia ASEAN và hoạt động nhập khẩu từ Thái Lan.

Tính đến ngày 30/9/2018, tổng tài sản của SCG lên tới 426.800 tỉ đồng (18.924 triệu USD), trong khi tổng tài sản của SCG tại ASEAN (không bao gồm Thái Lan) lên đến 113.054 tỉ đồng (4.846 triệu USD), chiếm 26% tổng tài sản hợp nhất của SCG.

Theo báo cáo tại thị trường Việt Nam, doanh thu từ hoạt động bán hàng của SCG đạt 8.109 tỉ đồng (349 triệu USD), tăng 18% so với cùng kì năm trước, chủ yếu nhờ ngành kinh doanh hoá dầu. Trong vòng 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu bán hàng của SCG tại Việt Nam đạt 22.653 tỉ đồng (989 triệu USD).

Ông. Roongrote cho hay: “ Kết quả kinh doanh quý 3/2018 của SCG và 9 tháng đầu năm 2018 cho thấy sự tăng trưởng doanh thu bán hàng ở tất cả các đơn vị kinh doanh của SCG, chủ yếu nhờ điều kiện thị trường chuyển biến tích cực, nhu cầu vật liệu xây dựng từ Thái Lan tăng cao và các dự án đầu tư nước ngoài ở cả hai khu vực công và tư, bên cạnh nhu cầu thị trường ổn định ở hai lĩnh vực hoá dầu và bao bì. Tuy nhiên, lợi nhuận trong quý giảm chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu và năng lượng tăng cao, cùng với sự suy giảm thương mại toàn cầu và giảm giá trị tài sản trong hạch toán kế toán.

Nhận thức rõ về các tác động của chiến tranh thương mại và những bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, SCG đã đưa ra 6 định hướng phản ứng bao gồm: mở rộng cơ hội xuất khẩu nhằm thích ứng với dòng chảy thị trường toàn cầu, quản lý chi phí năng lượng, tối đa hóa công nghệ kỹ thuật số để tăng hiệu quả sản xuất đồng thời giảm chi phí, phát triển dịch vụ và hàng hoá có giá trị gia tăng cao (HVA), nâng cao hiệu quả vốn lưu động và xem xét danh mục đầu tư và chi phí đầu tư, nhằm duy trì tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

Gia Hân
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: dailypress.com@gmail.com

Copyright 2014 © Dailypress. All rights reserved.
Trang thông tin điện tử tổng hợp Dailypress.
Ghi rõ nguồn Dailypress khi phát hành lại những thông tin này!
Trang thông tin Dailypress
Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh
Email: dailypress.com@gmail.com