Quốc hội thông qua Luật cạnh tranh

Sáng 12-6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Cạnh tranh với phiếu tán thành là 95,28%.


Cụ thể, có 469 đại biểu tham gia (chiếm 96,30%), với 464 đại biểu tán thành (chiếm 95,28%) và có 5 đại biểu không tán thành (1,03%).

Kết quả biểu quyết thông qua Luật cạnh tranh.

Trước đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Theo đó, đáng chú ý là chương IV về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền, có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung một điểm vào khoản 2 Điều 25 dự thảo Luật quy định về trường hợp có năm doanh nghiệp trở lên có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, bổ sung quy định tại điểm d khoản 2 Điều 24 của dự thảo Luật.

Theo PLO
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: dailypress.com@gmail.com

Copyright 2014 © Dailypress. All rights reserved.
Trang thông tin điện tử tổng hợp Dailypress.
Ghi rõ nguồn Dailypress khi phát hành lại những thông tin này!
Trang thông tin Dailypress
Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh
Email: dailypress.com@gmail.com