SOM 1 APEC 2017 kết thúc tuần làm việc đầu tiên

Dailypress - Ngày 25/2 là ngày kết thúc tuần làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC 2017 (SOM 1).
Nhóm công tác nghề cá và đại dương (OFWG) cập nhật việc thực hiện một số sáng kiến nhằm bảo vệ nguồn lợi hải sản bền vững. Ảnh VGP/Thế Phong.


Trong ngày, các đại biểu tiếp tục nhóm họp với hoạt động của 9 ủy ban, nhóm công tác và đối tác.

Theo đó, 3 nhóm công tác về chính sách an ninh lương thực (PPFS), nghề cá và đại dương (OFWG) và tiếp cận thị trường (MAG) bắt đầu các hoạt động đầu tiên của năm 2017.

Tại nhóm chính sách an ninh lương thực, các nền kinh tế đã thảo luận việc triển khai các chiến lược dài hạn, bao gồm “Khuôn khổ chiến lược APEC về phát triển bền vững thành thị - nông thôn nhằm củng cố an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng” và “Chương trình APEC về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu”.

Đây là những nội dung thiết thực góp phần cụ thể hóa một trong bốn hướng ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2017 về tăng cường an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững.

Các đại biểu cũng hết sức quan tâm và đóng góp tích cực vào việc chuẩn bị nội dung Tuyên bố APEC dự kiến đưa ra tại đối thoại cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tổ chức tại thành phố Cần Thơ tháng 8/2017.

Tại nhóm nghề cá và đại dương, các nền kinh tế đã trao đổi kế hoạch công tác năm 2017 và thông báo những hoạt động hợp tác liên quan đến biển và đại dương thời gian gần đây. Nhóm cũng cập nhật việc thực hiện một số sáng kiến, bao gồm nâng cao năng lực xử lý rác thải biển, xây dựng bộ công cụ đánh giá rủi ro sinh thái do tác động của biến đổi khí hậu đối với thủy sản, thu hút khu vực tư nhân tham gia bảo tồn môi trường biển bền vững, sinh kế và nghề cá bền vững …

Nhóm công tác tiếp cận thị trường có nhiệm vụ thúc đẩy tự do hoá thương mại và đầu tư, tập trung vào hai vấn đề rào cản thuế quan và phi thuế. Tại cuộc họp hôm nay, các thành viên đã thảo luận và đề cao những đóng góp của APEC đối với hệ thống thương mại đa phương, hội nhập khu vực, củng cố kết nối toàn diện và phát triển cơ sở hạ tầng, tăng trưởng chất lượng …

Các đại biểu cũng thống nhất chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp theo của nhóm trong năm 2017, dự kiến diễn ra vào tháng 8, trong dịp Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp và các cuộc họp liên quan, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các nhóm công tác về thương mại và đầu tư (CTI), kinh tế (EC), du lịch (TWG), điều phối về thương mại điện tử (ECSG), kết nối chuỗi cung ứng (A2C2), chính sách và luật cạnh tranh (CPLG) cũng tiếp tục ngày làm việc tiếp theo.

Là một trong những nội dung được quan tâm trong ngày 25/2, đồng thời là sáng kiến Việt Nam đề xuất, Hội thảo “Hiện thực hoá Khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP)” là cơ hội để các thành viên, các học giả chia sẻ những đánh giá về khả năng tiến tới hình thành FTAAP, các tác động có thể có và những trở ngại trong tiến trình hình thành khuôn khổ này, cùng khuyến nghị nhằm thúc đẩy việc hiện thực hoá hiệp định.

Cuộc họp cũng lắng nghe ý kiến đóng góp của nhiều tổ chức quốc tế liên quan, trong đó Ủy ban LHQ về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), Ngân hàng Thế giới (WB), Viện Quốc tế về nhất thể hoá pháp luật tư (UNIDROIT).

Cũng trong ngày 25/2, hai hội thảo của Ủy ban Kinh tế về “Sử dụng công cụ quốc tế nhằm tăng cường thực thi hợp đồng trong tài chính chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp toàn cầu (bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa - MSMEs)” và của nhóm chính sách và luật cạnh tranh về “Quyền hạn điều tra của các cơ quan cạnh tranh” đã kết thúc.

Đoàn Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn với những đề xuất về Kế hoạch hành động thực hiện “Khuôn khổ chiến lược APEC về phát triển bền vững thành thị - nông thôn nhằm củng cố an ninh lương thực và tăng trưởng bền vững”, “Chương trình APEC về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu”, tài liệu hướng dẫn của APEC về phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, và khuôn khổ thuận lợi thương mại điện tử xuyên biên giới.

Theo Báo Chính phủ
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: dailypress.com@gmail.com

Copyright 2014 © Dailypress. All rights reserved.
Trang thông tin điện tử tổng hợp Dailypress.
Ghi rõ nguồn Dailypress khi phát hành lại những thông tin này!
Trang thông tin Dailypress
Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh
Email: dailypress.com@gmail.com